Bør jeg DNA-teste hunden min?

  Det utvikles stadig nye DNA-tester. DNA-tester er et veldig verdifullt hjelpemiddel i avlsarbeidet. Rasemiljøene har, til tross for gode avlsstrategier og iherdig avlsarbeid, slitt med å redusere forekomsten av enkelte sykdommer. Når en DNA-test blir tilgjengelig kan problemet med disse sykdommene løses «over natten» fordi man da kan unngå å pare to bærere (ved … Read more Bør jeg DNA-teste hunden min?

Les mer